Nghề nghiệp việt - Việt Nam Nghe nghiep vviet - English

Đăng ký | Đăng nhập


Nhà Tuyển Dụng
Hỗ trợ ứng viên

Tâm Lý Người Tìm Việc

Mẫu Thư Cảm Ơn Nhà Tuyển Dụng
31/10/2013

Khi người tìm việc viết thư cảm ơn nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn việc làm, điều quan trọng bạn cần phải nhớ là giới thiệu lại thông tin về mình, và tại sao bạn là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.


Thư cảm ơn mà bạn gửi đến người phỏng vấn là một cơ hội bạn tự tạo ra cho mình để nhấn mạnh lại với họ bạn là một ứng viên thích hợp cho vị trí tuyển dụng cũng như thể hiện sự đánh giá cao của bạn về cuộc phỏng vấn.

Sau đây là một mẫu thư cảm ơn mà người tìm việc có thể tham khảo để gợi lại ấn tượng.


Thư Cảm Ơn Mẫu

 

Thông tin liên hệ: (Thông tin liên lạc của bạn)
Tên của bạn:
Địa chỉ của bạn:
Tỉnh thành:
Số điện thoại của bạn:
Địa chỉ email của bạn:

Ngày

Thông tin liên hệ: (Người mà bạn đang muốn gửi đến)
Tên:
Chức vụ:
Công ty:
Địa chỉ:
Tỉnh thành:

Lời Chào

Thưa ông / bà…..:

Nội dung chính:

Khi viết một lá thư cảm ơn nhà tuyển dụng, người tìm việc cần chú ý giữ thư của bạn đơn giản và tập trung.

Hãy định dạng dòng đơn và giữ khoảng cách một dòng giữa các đoạn.

Canh lề trái cho lá thư của bạn. Đồng thời, sử dụng một phông chữ đơn giản như Arial, Times New Roman, hoặc Verdana. Chọn kích thước phông chữ là 10 hoặc 12.

Đoạn đầu tiên của thư nguoi tim viec  nên cảm ơn nhà tuyển dụng đã dành thời gian để phỏng vấn bạn.

Đoạn thứ hai của thư là phần nên trình bày súc tích lại các lý do tại sao bạn là một ứng cử viên sáng cho vị trí này. Hãy trình bày lại các kỹ năng cụ thể có liên quan đến việc làm bạn đang ứng tuyển.

Nếu có thông tin nào đó về khả năng của bạn mà bạn ước mình đã đề cập đến trong cuộc phỏng vấn, nhưng lại không có được cơ hội để thảo luận, đoạn tiếp theo là phần để giải thích và trình bày rõ hơn về vấn đề này.

Ở đoạn kết thư, khẳng định lại lần nữa bạn đánh giá cao việc nhà tuyển dụng đã xem xét cho bạn, và đề cập cho họ biết bạn đang chờ được nhận phản hồi sớm từ họ.

Để lại một dòng trống sau  lời chào, giữa mỗi đoạn, và trước phần đóng thư .

Đóng thư

Trân trọng,

Chữ ký:

Chữ ký viết tay (cho thư gởi qua đường bưu điện)

Chữ ký đánh máy


* Chú ý: Nên gửi thư cảm ơn bằng thư điện tử hay thư tay?

Nếu bạn biết được công ty tuyển dụng đang muốn tuyển dụng một cách nhanh chóng, thì gửi email cảm ơn là thích hợp hơn. Bằng cách đó, người tìm việc có thể chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ nhận được nó một cách kịp thời. Thư cảm ơn viết tay cảm cũng là một lựa chọn tốt nếu thời gian cho phép.


Số lần xem: 3042
Thống kê: Số việc đăng tuyển
31811