Nghề nghiệp việt - Việt Nam Nghe nghiep vviet - English

Đăng ký | Đăng nhập


Nhà Tuyển Dụng

Thỏa thuận sử dụng

Quy định bảo mật Thỏa thuận sử dụng

Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Công Ty TNHH MTV Phần Mềm Phượng Hoàng ban hành Quy chế sử dụng website NgheNghiepViet.com như sau:

 1. Đối tượng điều chỉnh
  1. 1.1  Quy chế sử dụng website NgheNghiepViet.com điều chỉnh việc cung cấp thông tin và mặc nhiên xác lập việc chấp nhận, đồng ý giữa người sử dụng và Nghenghiepviet.com.
  2. 1.2  Quy chế này áp dụng đối với:
   • Cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác truy cập hoặc sử dụng website NgheNghiepViet.com
   • Cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác tham gia các giao dịch hoặc cung ứng các dịch vụ trên website NgheNghiepViet.com.
   • Cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác có quyền sở hữu trí tuệ và cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác truy cập, sử dụng website NgheNghiepViet.com.
   • Cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ website NgheNghiepViet.com thuộc đối tượng điều chỉnh của mục 1 Quy chế này thì được gọi là “Người sử dụng”.
 2. Ràng buộc khi sử dụng website NgheNghiepViet.com
  1. 2.1  Nếu người sử dụng không đồng ý với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra ở Quy chế này, thì không được truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ trên website NgheNghiepViet.com.
  2. 2.2  Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ trên website NgheNghiepViet.com đồng nghĩa với người sử dụng chấp nhận các điều khoản trong Quy chế này, qua đó xác lập một thỏa thuận giữa người sử dụng và website NgheNghiepViet.com về sử dụng các dịch vụ.
 3. Các dịch vụ cung cấp bởi website NgheNghiepViet.com
  1. NgheNghiepViet là một trang web trên mạng Internet cho phép người sử dụng truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ sau:
  2. 3.1  Nếu người sử dụng là Nhà tuyển dụng thì website NgheNghiepViet.com cung cấp các dịch vụ sau:
   • Đăng và quản lý tuyển dụng
   • Xem hồ sơ do người tim việc đăng lên
   • Liên hệ với người tìm việc
   • Liên hệ với người quản lý trang website NgheNghiepViet.com
  3. 3.2  Nếu người sử dụng là Nhà tuyển đào tạo thì website NgheNghiepViet.com cung cấp các dịch vụ sau:
   • Đăng và quản lý khóa đào tạo
   • Liên hệ với học sinh/sinh viên muốn tham gia khóa đào tạo
   • Liên hệ với người quản lý trang website NgheNghiepViet.com
  4. 3.3  Nếu người sử dụng là Người tìm việc thì website NgheNghiepViet.com cung cấp các dịch vụ sau:
   • Đăng và quản lý hồ sơ tìm việc
   • Liên hệ với nhà tuyển dụng
   • Liên hệ với người quản lý trang website NgheNghiepViet.com
  5. Khi người sử dụng có yêu cầu thì website NgheNghiepViet.com có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến quảng cáo, quảng cáo banner, logo của các cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác.
 4. Quyền của người sử dụng
  1. Các quyền của người sử dụng được quy định như sau:
  2. 4.1  Khi đáp ứng các điều kiện đưa ra, người sử dụng có quyền truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ của trang website NgheNghiepViet.com. Những dịch vụ này do chính Công Ty TNHH MTV Phần Mềm Phượng Hoàng nắm bản quyền
  3. 4.2  Người sử dụng có quyền được xem thông tin không bảo mật và hiển thị trên trang website NgheNghiepViet.com. Các thông tin trên website NgheNghiepViet.com có thể do admin, các cộng tác viên của website NgheNghiepViet.com hoặc người sử dụng cung cấp.
  4. 4.3  Người sử dụng có quyền cung cấp thông tin lên từng vùng cho phép cụ thể của website NgheNghiepViet.com nếu không các trường hợp cấm được quy định tại mục 7 của Quy chế này.
 5. Nghĩa vụ của người sử dụng
  1. Các nghĩa vụ của người sử dụng được quy định như sau:
  2. 5.1  Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ của trang website NgheNghiepViet.com, người sử dụng có nghĩa vụ cung cấp các thiết bị và chi phí phát sinh trong quá trình truy cập.
  3. 5.2 Khi được tạo tài khoản trên hệ thống website NgheNghiepViet, người sử dụng có nghĩa vụ tự bảo mật tài khoản, các thông tin bảo mật được cung cấp.
  4. 5.3 Khi tạo tài khoản tại trên hệ thống website NgheNghiepViet, người sử dụng có nghĩa vụ chia sẽ thông tin cá nhân với website NgheNghiepViet.
  5. 5.4 Người sử dụng có nghĩa vụ bảo về, không sao chép và xâm phạm các thông tin, hình ảnh và nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của website NgheNghiepViet.com.
 6. Thông tin do người sử dung cung cấp
  1. 6.1  Thông tin này có thể thuộc quyền sở hữu của chính người sử dụng hoặc người khác và rằng người sử dụng đồng ý chia sẽ thông tin này với tất cả người sử dụng khác trên website NgheNghiepViet.com.
  2. 6.2  Nếu thông tin cung cấp có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của người khác thì người sử dụng cần phải ghi chú cụ thể và tự chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu trí tuệ về thông tin đó.
  3. 6.3  Nếu thông tin cung cấp có chứa liên kết đến các trang web khác thì người sử dụng phải chịu trách nhiệm thông báo đến chủ các trang web đó về việc đưa liên kết lên website NgheNghiepViet.com
  4. 6.4  Khi người sử dung cung cấp thông tin lên website NgheNghiepViet.com thì mặc nhiên người sử dụng cho website NgheNghiepViet.com chia sẽ thông tin với người sử dụng khác hoặc sử dụng các thông tin, hình ảnh/logo vào mục đích quảng cáo.
 7. Các quy định cấm trên website NgheNghiepViet.com
  1. Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ của trang website NgheNghiepViet.com, người sử dụng không được vi phạm các điều cấm sau:
   • Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động và cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;
   • Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
   • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
   • Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
   • Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;
   • Đề cập đến các vấn đề về chính trị và tôn giáo;
   • Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
   • Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác trên website NgheNghiepViet;
   • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật;
   • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
   • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
   • Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của người sử dụng, hoặc gây trở ngại cho những người sử dụng khác truy cập tới website NgheNghiepViet.com;
   • Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác trên website NgheNghiepViet;
   • Tuyên bố là người phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền;
   • Sử dụng website NgheNghiepViet.com cho mục đích bất hợp pháp, vi phạm các quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ trực tuyến;
   • Các điều cấm khác theo quy định của pháp luật.
 8. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
  1. 8.1  Các nội dung như giao diện, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, thương hiệu… trên website NgheNghiepViet.com thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty TNHH MTV Phần Mềm Phượng Hoàng.
  2. 8.2  Trong trường hợp thông tin trên website NgheNghiepViet.com là dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, thương hiệu do các đối tác, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền cung cấp mà có các căn cứ thể hiện quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp thì thuộc quyền sở hữu của họ.
  3. 8.3  Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ của trang website NgheNghiepViet.com, người sử dụng phải thừa nhận, tôn trọng và không có hành vi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty TNHH MTV Phần Mềm Phượng Hoàng. Mọi hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ sẽ thuộc sự điều chỉnh của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành.
  4. 8.4  Tất cả các thông tin trên website NgheNghiepViet.com bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch thuộc quyền sở hữu trí tuệ của website NgheNghiepViet.com. Người sử dụng không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các tác phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, khai thác những thông tin đó nhằm mục đích thương mại.
  5. 8.5  Người sử dụng không có bất kỳ quyền Sở hữu trí tuệ thông qua các hành vi tải xuống hoặc in nội dung trên website NgheNghiepViet.com. Khi sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các tác phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, khai thác các thông tin trên website NgheNghiepViet.com, người sử dụng phải dẫn chiếu rõ nguồn.
 9. Cam kết bảo mật với người sử dụng
  1. 9.1  Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ, website NgheNghiepViet.com sẽ kiểm soát việc đăng nhập/đăng xuất của người sử dụng. Website NgheNghiepViet.com cam kết bảo mật thông tin của ngườ sử dụng và chỉ nhằm nắm bắt và đánh giá nhu cầu người sử dụng để liên lạc và tạo cầu nối với người sử dụng khác.
  2. 9.2  Thông tin, sơ yếu lý lịch cá nhân của người sử dụng là người tìm việc chỉ được sử dụng vào mục đích thông tin cho nhà tuyển dụng.
  3. 9.3  Website NgheNghiepViet.com cam kết không sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của người sử dụng để khai thác thông tin hay gây hại đến người sử dụng.
  4. 9.4  Website NgheNghiepViet.com sử dụng các địa chỉ IP để phân tích các thông tin tổng hợp chứ không sử dụng để khai thác các thông tin cá nhân của người sử dụng. Mọi quy định về bảo mật với người sử dụng sẽ được quy định cụ thể trong văn bản “Quy chế bảo mật”.
 10. Chấm dứt khi vi phạm Quy chế
  1. 10.1  Nếu phát hiện và cho rằng người sử dụng có hành vi vi phạm Quy chế này, website NgheNghiepViet.com có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ mà không phải thông báo với người sử dụng.
  2. 10.2  Nếu không đồng ý với những quy định trong Quy chế này, người sử dụng chấm dứt các thỏa thuận bằng hành vi không truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ trên website NgheNghiepViet.com.
  3. 10.3  Website NgheNghiepViet.com có thể đơn phương chấm dứt những thỏa thuận trong Quy chế này mà không phải thông báo với người sử dụng.
  4. 10.4  Nếu người sử dụng có hành vi vi phạm Quy chế này và pháp luật thì mặc dù đã chấm dứt thỏa thuận với người sử dụng nhưng không đương nhiên miễn trách nhiệm pháp lý.
  5. 10.5  Nếu người sử dụng bỏ các chi phí để truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ thì khi chấm dứt thỏa thuận theo Quy chế này, website NgheNghiepViet.com không phải bồi thường các chi phí đó.
 11. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý
  1. 11.1  Trong bất kỳ trường hợp nào, website NgheNghiepViet.com không chịu trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại khách quan, gây ra từ các tương tác và nội dung cung cấp của người sử dụng.
  2. 11.2  Trong bất kỳ trường hợp nào, website NgheNghiepViet.com không chịu trách nhiệm pháp lý đối với người sử dụng hoặc người thứ ba khác về các quyết định và hành động mà người sử dụng đã chấp nhận, đồng ý tham gia.
  3. 11.3  Trong bất kỳ trường hợp nào, website NgheNghiepViet.com không chịu trách nhiệm pháp lý về các hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng.
 12. Các vấn đề khác
  1. 12.1  Quy chế này là toàn bộ sự thoả thuận giữa website NgheNghiepViet.com và người sử dụng, có hiệu lực đối với các bên kể từ khi người sử dụng truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ. Các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện thỏa thuận này, người sử dụng không thể chuyển giao cho bất kỳ ai.
  2. 12.2  Các vấn đề khác chưa được quy định trong thỏa thuận này thì được áp dụng theo các quy định pháp luật hiện hành.


Thống kê: Số việc đăng tuyển
31814