Nghề nghiệp việt - Việt Nam Nghe nghiep vviet - English

Đăng ký | Đăng nhập


Nhà Đào tạo Nhà Tuyển Dụng
Hồ sơ trực tuyến
Tạo cơ hội để nhà tuyển dụng tiếp cận bạn
Hỗ trợ ứng viên
Hotline: 0902.659.949
Điện thoại: 08.3.899.7360
Gửi tin nhắn
Hỗ trợ nhà tuyển dụng
Bộ phận kinh doanh
Gửi tin nhắn   Skype status
Di động: 0902.659.949
Điện thoại: 08.3.899.7360
Email: contact@nghenghiepviet.com
Quảng cáo

Thông tin nhà tuyển dụng

Cong Ty TNHH Phan Mem Phuong Hoang
Địa chỉ công ty: Nha 8, CVPM Quang Trung, Phuong Tan Chanh Hiep, Quan 12
Mô tả: Phoenix Software Co., Ltd is a Vietnam based company that specializes in Asp.net and Php development for websites. Our core focus is on web marketing capabilities which include: SEO and Web 2.0 development
Quy mô:
Tiêu chí hoạt động:
Điện thoại: 0854371160
Website: http://phoenixsoftwareco.com

Việc làm của nhà tuyển dụng

Mã việc làm Chức danh/Vi trí Số lượng tuyển Địa điểm làm việc Ngày đăng Số lần xem
P01 4 Tp.Hồ Chí Minh 2010-03-03 3335
P01 3 Tp.Hồ Chí Minh 2010-08-19 2343
S003 2 Tp.Hồ Chí Minh 2010-11-03 2948
PE01 4 Tp.Hồ Chí Minh 2011-11-23 2564
P01 4 Tp.Hồ Chí Minh 2012-01-12 2208
P01 3 Tp.Hồ Chí Minh 2012-02-20 1161
P01 2 Tp.Hồ Chí Minh 2012-03-05 1338

Thống kê: Số việc đăng tuyển
23215